شرکت در یک نگاه

شرکت عمران سازه کاشیگری (سهامی خاص) درسال 1381 در شهر بندرعباس تاسیس شد. با نزدیک به دو دهه حضور در پهنه ی صنعت فنی و مهندسی و با اجرای تعداد زیادی از پروژه های ملی در مقیاس های مختلف بخصوص در زمینه ی راهسازی، معدن، بهسازی بستر، نفت و گاز در سطح کشور با استعانت از پروردگار متعال و همیاری همکاران مجرب و کارآزموده جایگاه ویژه ای را در کارنامه ی خوب به وجود آورده است.