پل و روگذر:

پل ها و روگذرها از قسمت های اجتناب ناپذیر پروژه های راهسازی به شمار می آیند. این سازه های حساس نیازمند دانش، مهارت و دقت زیاد در ساخت می باشند. شرکت عمران سازه کاشیگری با تجربه ی اجرای چندین پل و روگذر با روش های ساخت متفاوت در مناطق مختلف استان هرمزگان سعی بر آن داشته تا با بهره گیری از مرغوب ترین مصالح مورد تایید استانداردهای بین المللی و به کارگیری دستگاه های به روز و نیروهای مجرب بهترین سازه های صنعت پل سازی را به مرحله اجرا در آورد. برخی از پروژه های پل ساخته شده توسط این شرکت شامل موارد زیر می باشد.