بزرگراه ها و جاده ها:

راهسازی اصلی ترین زمینه ی فعالیت شرکت عمران سازه کاشیگری به شمار می آید. این شرکت دارای رتبه یک در این زمینه بوده و یکی از بزرگترین پیمانکاران جنوب کشور به شمار می آید که تعداد بسیاری از بزرگراه ها و جاده های بین شهری، شهری و روستایی را در جنوب کشور اجرا کرده و در این مسیر ارتباطات ارزنده ای را با بازیگران کلیدی این صنعت شامل کارفرمایان، مشاوران، متخصصین و مردم محلی ایجاد کرده است که این مهم امکان حل مشکلات اساسی و ارائه بهترین خدمات را در طول اجرای پروژه به این شرکت داده است.