نام پروژه: کلیه عملیات فاز اول بلوار ساحلی شرقی بندرعباس
کارفرما: شهرداری بندرعباس
محل: بندرعباس
تاریخ شروع: 1397
وضعیت: در دست اجرا
توضیحات: پروژه شامل اجرای عملیات زیرسازی و اجرای کالورت ها در طول مسیر می باشد. به علت موقعیت خاص منطقه ، همجواری با دریا و وجود ماسه بادی در طول مسیر و باتلاقی بودن مسیر از پروژه های پرچالش و مهم این شرکت محسوب می گردد. از ویژگی های این پروژه می توان به حجم عملیات خاکی بالا اشاره کرد.